Hafta İçi

8:00 - 19:30

İletişim Mail

moganmogan@hotmail.com

Bizi Arayın0 312 484 41 41

0 312 484 41 41

moganmogan@hotmail.com

TICARET MERKEZI NO: 112 / 23 GÖLBAŞI /ANKARA

Nisan 2021 Online Sınav

Welcome to your Nisan 2021

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli, geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir?
Çıkık vakalarında ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı
II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli
III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

• Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

• Güvenli bir müdahale sağlanması

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?
Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?
Aşağıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?

I. Arkadan çarpma

II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma

III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?
Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak
II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak
III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?A)
B)
C)
D)
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
Taşıtların bir dizi hâlinde güvenli seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne ne ad verilir?
Araçların yüklü veya yüksüz olarak kara yolunda güvenli seyirlerini temin amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçülere ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi, araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir?
Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?A)
B)
C)
D)
Buzlanmanın olduğu yolda sürücünün hangisini yapması doğrudur?
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
I- Motorlu araç çeşididir.
II- Römork ve yarı römork çeker.
III- Yük taşımak için imal edilmiştir.
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dönel kavşağa yaklaşıldığını bildirir?


Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağı­daki ifadelerden hangisi doğrudur?
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir?A)
B) 
C)
D)
Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?
Aşağıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
  • I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
  • II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
  • III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi bujilerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meyda­na gelir?
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki - - - - düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.

Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

Tıkla Ara