Hafta İçi

8:00 - 19:30

İletişim Mail

moganmogan@hotmail.com

Bizi Arayın0 312 484 41 41

0 312 484 41 41

moganmogan@hotmail.com

TICARET MERKEZI NO: 112 / 23 GÖLBAŞI /ANKARA

1 Ocak 2021

1 Ocak 2021

Welcome to your Ocak 2021

Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?
Yanık vakalarında uygulanan ilk yardım­da aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?Kalp masajı Suni solunum
Holger-Nielsen (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar?
Sürükleme yöntemleri;I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, aşağıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?I- İlk yardım tedbirlerini almak
II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır?
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan faktörlerden yol unsuru içinde yer alır?
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
Şekildeki karşılaşmada araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?A)
B)
C)
D)
Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?
Aşağıdakilerden hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır?

I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken

II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde

III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken

Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa, inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?
Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır?
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye neyi bildirir?
Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Bağlantı yolları üzerinde aşağıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?I- Park etmek
II- Geri gitmek
III- Duraklamak
Aşağıda verilenler için hangisi söylenir?

I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir.

II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Motor çalışmazken akünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar?
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
Ailesi ile birlikte yolculuk yapan bir sürücü, aracını hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını da tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü, hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte hangi temel değeri yerine getirmemiş olur?
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?“Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür.”
Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
• Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek • Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek • Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Tıkla Ara