Hafta İçi

8:00 - 19:30

İletişim Mail

moganmogan@hotmail.com

Bizi Arayın0 312 484 41 41
logo

0 312 484 41 41

moganmogan@hotmail.com

TICARET MERKEZI NO: 112 / 23 GÖLBAŞI /ANKARA

13.02.2016 Sınav

13.02.2016 Sınav

Welcome to your 13.02.2016 Sınav

1. Ülkemizde 112 acil telefon hattı, öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır?Deselect Answer
2. Aşağıda verilenlerden hangileri kazazedenin değerlendirilmesinin amaçlarındandır?I. Güvenli bir müdahalenin sağlanması
II. Yapılacak ilk yardım yönteminin
belirlenmesi
III. Kazazedeye hangi ilacın verileceğinin tespit edilmesiDeselect Answer
3. Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Baştan Aşağı Kontrol" basamağında yer alır?Deselect Answer
4. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır?Deselect Answer
5. Resimde görülen manevra, hangi amaçla uygulanır?Deselect Answer
6. İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin öksürme ile ağzından açık kırmızı renkte, köpüklü kan geldiğini gözlemlediniz. Bu durumda, aşağıdaki organlardan hangisinin yaralandığını düşünürsünüz?Deselect Answer
7. Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine - - - - denir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?Deselect Answer
8. Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?Deselect Answer
9. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir?I. Damar ve sinir sıkışmasına
II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine
III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde
tahrip olmasınaDeselect Answer
10. Bilinç kaybının en ileri durumu, koma hâli olarak bilinir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi koma hâli belirtilerindendir?Deselect Answer
11. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?Sürükleme yöntemleri;
I. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin
taşınmasında,
II. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş
güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında
kullanılır.Deselect Answer
12. Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?I. Hoşgörülü olunması
II. Bencillikten uzak durulması
III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesiDeselect Answer
13. Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?Deselect Answer
14. Sürücüsü dahil oturma yeri on yediyi aşmayan otobüslere ne ad verilir?Deselect Answer
15. Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?Deselect Answer
16. Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "dönüş" işaretidir?Deselect Answer
17. Delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye, aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilir?Deselect Answer
18. Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması, beklemekte olan sürücüye neyi bildirir?Deselect Answer
19. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?Deselect Answer
20. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?Deselect Answer
21. Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?Deselect Answer
22. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?Deselect Answer
23. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisiyle aynı anlamı taşır?Deselect Answer
24. Aşağıdakilerden hangisinin tek yönlü yollarda yapılması yasaktır?Deselect Answer
25. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?Deselect Answer
26. Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir. Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?Deselect Answer
27. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?Deselect Answer
28. Bölünmüş kara yolunda geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?Deselect Answer
29. Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? I. Sola dönüş lambasını yakmalı II. Hızını azaltmalı III. Dar bir kavisle dönmeliDeselect Answer
30. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?Deselect Answer
31. "Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme" trafik kazalarında - - - - sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?Deselect Answer
32. Park etmede aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?Deselect Answer
33. Kara yollarında seyreden araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?Deselect Answer
34. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?Deselect Answer
35. Araç sahiplerinin aşağıdakilerden hangisini yaptırması zorunludur?Deselect Answer
36. Motorlu taşıt sürücü belgesiyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri zorunludur?I. Sürülen taşıtın cinsine uygun olması
II. Yetkililerin istemesi hâlinde gösterilmesi
III. Taşıt sürerken sürücünün yanında
bulundurmasıDeselect Answer
37. Bir araç çevreyi rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkarıyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?Deselect Answer
38. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır?Deselect Answer
39. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?Deselect Answer
40. Aşağıdakilerden hangisi, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesi azaltır?Deselect Answer
41. Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?Deselect Answer
42. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar?Deselect Answer
43. Motoru çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması aşağıdakilerden hangisinin ömrünü kısaltır?Deselect Answer
44. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?Deselect Answer
45. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır?Deselect Answer
46. Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?Deselect Answer
47. Motor soğutma suyuna kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi yeterli miktarda karıştırılır?Deselect Answer
48. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
49. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar?Deselect Answer
50. Yetişkinlere ve bebeklere yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?Deselect Answer
Tıkla Ara